REGULAMIN SERWERA LET’S CREATE

Zaczęty przez luki211, Sierpień 09, 2012, 01:30:46

« poprzedni - następny »
Do dołu

luki211

Sierpień 09, 2012, 01:30:46 Ostatnia edycja: Wrzesień 12, 2017, 19:07:07 by bolda500

REGULAMIN SERWERA LET’S CREATE
udostępniany przez serwis minecraft.org.pl

§1Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwera Let’s Create.
Obejmuje zakazy oraz nakazy wymagane od osób korzystających zwanych dalej Graczami.

§2Serwer Let’s Create prowadzony jest w trybie gry CREATIVE
Dzięki temu gracze mogą skupić się na tworzeniu ciekawych konstrukcji takich jak zamki, osiedla, domy, wieżowce, itp bez potrzeby zdobywania surowców.
Innymi cechami tego trybu jest możliwość latania oraz brak paska życia.

§3Serwer dostępny jest dla wszystkich Użytkowników posiadającym grę minecraft niezależnie od posiadanego konta PREMIUM/NON PREMIUM.

§4Na serwerze zabrania się:
•   Griefowania.
•   Używania słów niecenzuralnych.
•   Floodowania.
•   Obrażania graczy.
•   Podszywania pod AdministracjÄ™.
•   Utrudniania gry pozostaÅ‚ym użytkownikom.
•   DrÄ™czenia administracji serwera.
•   Zabrania siÄ™ propagowania faszyzmu, rasizmu oraz treÅ›ci erotycznych.
•   Zabrania siÄ™ wszczynania kłótni z innymi graczami oraz wymieniania epitetów miÄ™dzy nimi.
•   Zabrania siÄ™ reklamy innych serwerów minecraft oraz portali odbiegajÄ…cych od serwera.

§5Na serwerze wymaga się:
•   zachowania kultury wobec graczy i Administracji.
•   zachowania minimum zasad ortografii.
•   godnego zachowania wobec Administracji.
•   stosowania siÄ™ do poleceÅ„ czÅ‚onków Administracji.

§6Administracja serwera:
•   SÄ… to osoby, dziÄ™ki którym możesz grać, wiÄ™c szanuj je.
•   Na Moderatora poprzez rekrutacje zostajÄ… wybrane tylko osoby speÅ‚niajÄ…ce wymagania.
•   Administracja serwera przed Nickiem posiada specjalny prefix [Head-Admin] lub [MOD].

§7Budowle wznoszone przez graczy powinny być estetyczne, ponieważ wyrażają kreatywność gracza.
Budowle, które nie spełniają powyższego punktu mogą zostać usunięte.

§8Opłaty:
a.   Użytkownik grajÄ…cy na mapie OGÓLNEJ nie ponosi żadnych opÅ‚at.
b.   Użytkownik korzystajÄ…cy z mapy VIP oraz VIP+ ponosi wyÅ‚Ä…cznie opÅ‚atÄ™ za zakup specjalnej rangi.
Która zapewnia mu swobodną grę oraz korzystanie z przydzielonego mu tereny/działki.

Korzystanie z serwera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Nieznajomość powyższego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
Sytuacje niezawarte w regulaminie będą rozpatrzone według kompetencji Administracji
Administracja w każdej chwili ma prawo zmienić powyższy regulamin po wcześniejszym powiadomieniu graczy.
Wszelkie poprawki nanoszone są wyłącznie przez Autora regulaminu lub osobę do tego wyznaczoną.

________________
Head-Admin luki211
Administracja Let's Create
"Z podziemia niczym szept wznosiła się nadzieja na wolność..."

Do góry