Marzec 07, 2021, 06:22:36

Aktualności:

Witaj na Forum
Minecraft Polska


Regulamin Forum

Zaczęty przez Sasori, Listopad 07, 2012, 16:26:12

« poprzedni - następny »

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Sasori

Listopad 07, 2012, 16:26:12 Ostatnia edycja: Listopad 21, 2016, 15:34:39 by bolda500

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1. Należy
1.   Być uprzejmym i miÅ‚ym dla innych użytkowników forum i odnosić siÄ™ do nich z szacunkiem. Nieuprzejmość nigdy nie wniesie nic pozytywnego, a kilka miÅ‚ych słów może poprawić komuÅ› dzieÅ„.
2.   Używać opcji „Szukaj”. Ten niepozorny pasek, znajdujÄ…cy siÄ™ w prawym górnym rogu, niewÄ…tpliwie uÅ‚atwia użytkowanie forum.
3.   Pisać na temat. Posty, które bÄ™dÄ… znaczÄ…co odbiegać od sedna prowadzonej dyskusji  bÄ™dÄ… usuwane.
4.   PomyÅ›leć zanim siÄ™ napisze. Dobrze przemyÅ›lane i czytelne posty, umieszczone w odpowiednim dziale sÄ… Å‚atwiejsze do zrozumienia.
5.   Pisać poprawnie jÄ™zykowo. Niech wysiÅ‚ek wszystkich polonistów nie idzie na marne.

Art. 2. Zabrania siÄ™
1.   Używania słów wulgarnych, również cenzurowanych poprzez „gwiazdki” (***).
2.   Dodawania obraźliwych, pornograficznych lub obscenicznych materiałów.
3.   Umieszczania treÅ›ci i komentarzy o podtekÅ›cie seksualnym.
4.   Dyskryminacji pod wzglÄ™dem wieku, rasy, pÅ‚ci, religii, pochodzenia etnicznego, narodowoÅ›ci, itp.
5.   Korzystania z obelg jakiegokolwiek rodzaju.
6.   Promowania lub wyrażania poparcia dla grup nienawiÅ›ci i organizacji terrorystycznych.
7.   Obrażania i podżegania do kłótni.
8.   Ã…Å¡wiadomego umieszczania faÅ‚szywych informacji.
9.   Logowania siÄ™ na konta innych użytkowników bez ich wiedzy i zgody.
10.   Spamowania. W tym: pisania dużymi literami, stylem 3l0 l33t pr0 h3h3, itp., dodawania postów zawierajÄ…cych tylko jedno sÅ‚owo/obrazek/cytat (wyjÄ…tek mogÄ… stanowić tematy w dziale HydePark).
10a. Spamowania i pisania tematów mocno wykraczający poza ramy tematyczne tego forum i gry Minecraft (dział hydepark jest wyjątkiem). Dotyczy to wątków oraz shoutboxa.
11.   Dublowania postów. Opcja edytuj w zupeÅ‚noÅ›ci wystarczy.
12.   Podbijania wÄ…tków w celu uzyskania wiÄ™kszej iloÅ›ci postów bÄ…dź wÄ…tków przestarzaÅ‚ych. WyjÄ…tkiem może być pojawienie siÄ™ istotnych informacji wartych dodania.
13.   Umieszczania zbÄ™dnych wÄ…tków. Należy upewnić siÄ™, że taki sam lub podobny temat nie zostaÅ‚ już zamieszczony na forum (opcja „Szukaj”).
14.   Reklamowania. Każdy użytkownik może posiadać w sygnaturze link do swojej osobistej strony (nie reklamowej). Wszelkie linki promujÄ…ce inne strony internetowe bÄ™dÄ… usuwane, a użytkownik zostanie zbanowany na forum.
15.   Handlowania bÄ…dź sprzedaży kont Minecraft. Forum to nie targ. Dotyczy to również innych produktów cyfrowych lub fizycznych, o ile nie zaznaczono  inaczej w regulaminie danego dziaÅ‚u.
16.   Rozprzestrzeniania szkodliwych zawartoÅ›ci, takich jak wirusy.
17.   Tworzenia wielu kont. Osoba posiadajÄ…ca dobry powód do zaÅ‚ożenia drugiego konta powinna skontaktować siÄ™ najpierw z administracjÄ…. W innym przypadku wszystkie konta tego użytkownika zostanÄ… zablokowane.
18. "Społecznego moderowania" - od upominania użytkowników jest administracja. Na wątki w dziale 'Skargi i zażalenia' mogą odpowiadać jedynie moderatorzy tego działu oraz twórca wątku.

Art. 3. Posty/tematy bezwzględnie usuwane
1.   OdnoszÄ…ce siÄ™ do zÅ‚oÅ›liwych modyfikacji gier lub klientów, które potencjalnie mogÄ… zaszkodzić innym użytkownikom lub serwerom.
2.   ZawierajÄ…ce wszelkie Å‚Ä…cza lub obrazy, które zachÄ™cajÄ… użytkowników do wykonania konkretnego zadania, dziÄ™ki czemu autor wiadomoÅ›ci otrzymuje rekompensatÄ™ finansowÄ….
3.   ZawierajÄ…ce materiaÅ‚y bÄ™dÄ…ce dzieÅ‚em innej osoby, prezentowane w oryginalnej formie bez jej zgody. Pod każdym materiaÅ‚em powinien znajdować siÄ™ odnoÅ›nik do źródÅ‚a.
4.   ZawierajÄ…ce wszelkie nielegalne treÅ›ci.

ROZDZIAŁ II
Administracja forum
Art. 4.
1.   Administratorzy i moderatorzy sÄ… odpowiedzialni za sprawne i efektywne funkcjonowanie forum. Wszelkie propozycje i sugestie należy zamieszczać w dziale Sugestie.
2.   Administracja nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za wypowiedzi użytkowników.
3.   ObsÅ‚uga zastrzega sobie prawo do podjÄ™cia wszelkich dziaÅ‚aÅ„, jakie wydajÄ… siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwe w każdej sytuacji, np. edycja/usuniÄ™cie postów.
4.   Decyzja administracji jest ostateczna we wszystkich sprawach.
5.   Administracja zastrzega sobie również prawo do staÅ‚ego zablokowania użytkownika forum, który notorycznie Å‚amie regulamin bÄ…dź jego zachowanie jest szkodliwe dla pozostaÅ‚ych  czÅ‚onków.
6.   W sytuacji zaistnienia nieporozumienia lub sporu z administratorem należy, przy wzajemnym zachowaniu uprzejmoÅ›ci, dany problem rozwiÄ…zać poprzez system prywatnych wiadomoÅ›ci.
7.   Skargi na czÅ‚onków administracji można skÅ‚adać w dziale Skargi i zażalenia.
8.   Administracja jest zobowiÄ…zana do bezwzglÄ™dnego przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie dostosowanie siÄ™ do niego bÄ™dzie skutkować usuniÄ™ciem z grona zarzÄ…dzajÄ…cego forum.

ROZDZIAŁ III
Kary
Art. 5. Ostrzeżenia
W zależności od stopnia przewinienia przyznawane są ostrzeżenia, mające postać procentową (0-100%).
Użytkownik, który uzyska 60% automatycznie będzie miał zablokowaną możliwość dodawania postów. Wartość ostrzeżeń redukuje się o 2% co 24 godziny.
Wartość przyznanych ostrzeżeń widoczna jest w profilu każdego użytkownika.

Art. 6. Blokada konta
W przypadku zablokowania konta należy napisać wiadomość e-mail na adres site[at]minecraft.org.pl , podając dokładny nick i, jeśli jest znana, przyczynę przyznania blokady. Dodatkowo można zawrzeć inne informacje, które mogą przyspieszyć zdjęcie blokady.
Każda prośba będzie rozpatrywana w możliwie najszybszym czasie.
Prośby o zdjęcie blokady kierowane przez osoby pośrednie, np. poprzez system prywatnych wiadomości, będą ignorowane.
Konta zakładane w celu pisania prośby o zdjęcia blokady będą natychmiastowo blokowane.
"You won't find faith or hope down a telescope
  You won't find heart and soul in the stars
  You can break everything down to chemicals
  But you can't explain a love like ours."